Telefon
WhatsApp
Arıtma Tesisi Projelendirme ve Mühendislik Müşavirliği

Tüm dünyada hızlı nüfuz artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir.

Bu sıkıntının giderilebilmesi amacı ile mevcut su kaynaklarının korunması, kaynaktan alınan kalitesiz suların kullanma ve içme amaçlı arıtımı ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır.

Sanayi Kuruluşları başta olmak üzere çeşitli işletmeler tesislerinde çalıştırdıkları personele ve özellikle de uyguladıkları proseslere bağlı olarak çok değişik nitelik ve miktarlarda atık su meydana getirmektedirler.

İhtiyacınıza yönelik Su ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirmesi, imalatı, işletme, müşavirlik hizmetleri ve atıksu arıtma tesisleri için gerekli tüm atıksu arıtma kimyasallarının ve atıksu arıtma tesisi ekipmanlarının temini hizmetlerini vermektedir.

Bu Kapsamda Hizmetlerimiz;

- Foseptik Projesi

- Kanalizasyon Bağlantı İzni Alınması

- Evsel ve endüstriyel arıtma tesisi

- Paket arıtma

TEKLİF FORMU