Telefon
WhatsApp
Atık Yönetimi

- Atık yakma / beraber yakma ve atıkdan türetilmiş yakıt ( AYT ) hazırlama lisans alımı konusunda danışmanlık hizmeti,

- Deneme yakması planı hazırlanması, deneme yakması ölçümlerinin organizasyonu ve deneme yakması raporunun kontrolü,

- Atık İşletme planının hazırlanması,

- Bakanlık dan yan ürün onayının alınması,

- Alternatif hammadde kullanımı konusunda ilgili üniversite ile Kurumsal Akademik Rapor ( KAR ) hazırlanması,

- Tesiste oluşan atıkların kodunun belirlenmesi,

- Geçici depolama izini alınması,

TEKLİF FORMU