Telefon
WhatsApp
Edis Çevre Danışmanlık Hizmetleri

02.03.2015 tarihinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesini” almış olan firmamız Edis Çevre Danısmanlık; faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin, mevzuata uygunluğu, fiziki şartların yeterliliği, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı vb. konularda tespitler yaparak, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması ile ilgili gereken tüm işlemlerin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.

Çevre Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler;

-- Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu/alınması ile ilgili hizmetler

-- Çevre İzin ve Lisans Belgesi başvurusu/alınması ile ilgili hizmetler

-- Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi için gerekli evrakların alınması, hazırlanması, yazışmaların takibi

-- Çevresel Ön Durum Tespiti - Bildirimler ve belgelendirme işlemleri

-- Sıfır Atık yönetimi

--İş akım ve proses özeti hazırlanması

-- Genel vaziyet planı hazırlanması

-- Atık envanterinin oluşturulması

--Atık Yönetim Planı hazırlanması

-- Atık Beyan Formlarının hazırlanması

-- Atık bertaraf/gerikazanım yöntemlerinin ve teslim edilecek firmalarının belirlenmesinde teknik destek

-- Bilinçlendirme Eğitimlerinin verilmesi,

-- Çevre Bilinci Eğitimi,

-- Atık Yönetimi Eğitimi,

-- Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,

-- Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,

-- Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,

-- Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.

-- İç tetkik faaliyetleri ve raporlanması

-- Çevresel Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması

TEKLİF FORMU