Telefon
WhatsApp
İş Güvenliği Uzmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri de iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Çünkü ülkemiz iş kazaları ve mesleki hastalıkları bakımından dünyada en üst sıralarda olan ülkelerden biridir. Her gün iş kazaları nedeniyle onlarca kişi yaralanmakta ve/veya hayatını kaybetmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 82 nci maddesi hükümlerine göre devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. İşverenler, yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne göndermek zorundadırlar.

Firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dâhilinde gerçekleştirmek üzere “iş güvenliği uzmanlığı” veya “iş güvenliği genel danışmanlığı” konularında sözleşmeler yapılarak müşterilerimize bu konularda hem proje kapsamlı hem de belirli süreli destek verilmektedir.

Ayrıca tesis içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. Maddesinin amir hükmü ve Çalışanların İSG eğitiminin gerçekleştirilmesi, Risk Analizi yapılarak belirlenen noksanlıkların raporlanması, işletmenin yasal şartlara uygun hale getirilmesi için rehber danışmanlık hizmeti şirket bünyemizdeki uzmanlar aracılığıyla verilmektedir.

Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler;

- İş Güvenliği Uzmanlık hizmeti

- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmeti

- Mevcut durum tespitleri ve raporlanması

- Risk Analizi ve Değerlendirmesi

- İş Güvenliği ile ilgili Eğitimler

- İşletme Belgesi Alınması çalışmaları

- Acil durum/Eylem Planı hazırlanması vb.

TEKLİF FORMU