Telefon
WhatsApp
Sıfır Atık Yönetimi

Tesiste sıfır atık yönetim planının kurulması için fizibilite çalışmalarının yapılması;

 - Veri Toplama,

 - Planlama / İş temrin planı ve talimat hazırlanması,

 - İhtiyaç belirlenmesi ve raporlama (atık azaltımı ve önleme, yeniden kullanım, israfın azaltılması, tedarik ve lojistik süreçleri,

 - Geçici Atık Depolama Alanı'nın planlanması ve raporlanması,

.  Eğitim / Bilinçlendirme Çalışmaları

.   Atık geri kazanım / bertaraf yöntemleri ve çevre lilanslı tesislerin belirlenmesi,

.   Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden kayıt yapılarak tesis faaliyetlerinin takibi,

.   Kurumun Temel Seviye sıfır Atık Belgesi'nin alınmasına yönelik başvuruların yapılması ve belgenin alınması,

.   MOTAT sistemine giriş konusunda destek sağlanması,

SIFIR ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİZİ;

" KURUYOR, BELGELENDİRİYOR VE İZLİYORUZ "

TEKLİF FORMU