Telefon
WhatsApp

Edis Çevre Danışmanlık

Hakkımızda

Kurulduğu 2015 yılından beri farklı sektörlerde üretim yapan birçok firma ile çalışmakta olan Edis Çevre Danışmanlık, yeni teknolojileri araştırarak çalışmalarında en etkin ve ekonomik çözümleri müşterilerine sunmaktadır.

Hizmet anlayışı ve kalitesi ile çevre danışmanlık sektörüne yön veren Edis Çevre Danışmanlık titiz bir hizmet anlayışı içinde çalışan uzman mühendislerimiz aracılığıyla edindiği tüm birikimi müşterilerine sunmaktadır.

Edis Çevre Danışmanlık, çevre izinleri, çevre danışmanlık hizmeti, çevre lisansı, çevre yönetimi, çevre iç tetkik denetimi, çevre-sağlık-güvenlik denetimi (HSE) ve çevre mevzuatı uygunluk çalışmaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili denetim konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Edis Çevre Danışmanlık, TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınmış Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibidir. Şirketimiz, yerel ve uluslararası şirketlere olduğu gibi, devlet kuruluşlarına da çevre izinleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uzmanlarımız proje gereklerine göre mali ve teknik açılardan en uygun çözümleri üretmektedir. Şirketimiz, Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM) kapsamına giren üretim yerlerinin Çevre İzinlerini ve Açılma Ruhsatı çalışmalarını, büyük bir titizlikle yürütmekte ve çok kısa bir zamanda sonuçlandırabilmektedir. Uzman mühendislerimiz çevre ve iş hukuku mevzuatlarını sürekli takip etmekte, gelişmeleri ve değişiklikleri çalıştığımız kuruluşlara en kısa zamanda aktarmakta ve bu değişikliklerle ilgili yapılması gereken çalışmaları yerine getirmektedir.

Açılma ruhsatı aşamasında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınması gereken çevre izinleri kapsamında Emisyon İzin Belgesi ve Emisyon Ölçüm Raporu, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan İşletme Ruhsatı alınması sürecinde, işletme belgesi, tesis içi ölçüm, raporlama, haritalama, başvurular, dosya takipleri ve bakanlık görevlilerinin tesis ziyaretleri aşamalarında şirketimiz müşterilerine kısa zamanda sonuç veren bir anlayışla hizmet vermektedir.

Hakkımızda

TEKLİF FORMU