Kanunlar

Sayı

Kanun

Kabul Tarihi

 

 

 

MEKANSAL PLANLARIN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ, İNCELENMESİ VE ARŞİVLENMESİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI

25.06.2013

 

 

6363

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

04.02.2013

 

 

5983

Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.06.2010

 

 

5841

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25.02.2009

 

 

5836

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

05.02.2009

 

 

5831

Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.01.2009

 

 

5812

Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20.11.2008

 

 

5794

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik

30.07.2008

 

 

5793

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

24.07.2008

 

 

5782

Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.07.2008

 

 

5711

Kat Mülkiyeti Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

14.11.2007

 

 

5627

Enerji Verimliliği Kanunu

18.04.2007

 

 

5578

Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.01.2007

 

 

5543

İskan Kanunu

19.09.2006

 

 

5393

Belediye Kanunu

03.07.2005

 

 

5368

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Kanun

16.06.2005

 

 

5355

Mahallî İdare Birlikleri Kanunu

26.05.2005

 

 

5335

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun

21.04.2005

 

 

5327

Denizli-Buldan Ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova Ve Çevresi İle Erzurum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.03.2005

 

 

5312

Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

03.03.2005

 

 

5302

İl Özel İdaresi Kanunu

22.02.2005

 

 

5304

Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

22.02.2005

 

 

5281

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.12.2004

 

 

5279

2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

28.12.2004

 

 

5273

Arsa Ofisi Kanunu Ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

08.12.2004

 

 

5272

Belediye Kanunu

07.12.2004

 

 

5237

Türk Ceza Kanunu

26.09.2004

 

 

5234

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.09.2004

 

 

5216

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

10.07.2004

 

 

5178

Mera Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27.05.2004

 

 

5104

5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

04.03.2004

 

 

5070

Elektronik İmza Kanunu

15.01.2004

 

 

5018

5018 Sayılı Kanunun Ve Değişikliğinin İç Denetimle İlgili Maddeleri

10.12.2003

 

 

5018

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

10.12.2003

 

 

4999

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.11.2003

 

 

4966

Bazı Kanunlarda Ve Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Khk`De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.07.2003

 

 

4964

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.07.2003

 

 

4928

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

15.07.2003

 

 

4916

Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Khk`De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.07.2003

 

 

4916

Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.07.2003

 

 

4736

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

08.01.2002

 

 

4735

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

05.01.2002

 

 

4734

Kamu İhale Kanunu

04.01.2002

 

 

4721

Türk Medeni Kanunu

22.11.2001

 

 

4706

Hazineye Ait Taşınmaz Mallarının Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29.06.2001

 

 

4708

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

26.06.2001

 

 

4650

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

24.04.2001

 

 

4483

Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

02.12.1999

 

 

4342

Mera Kanunu

25.02.1998

 

 

4123

Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

23.07.1995

 

 

3628

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

19.04.1990

 

 

3621

Kıyı Kanunu

04.04.1990

 

 

3621

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Karşılaştırma Cetveli

04.04.1990

 

 

3621

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe

04.04.1990

 

 

3621

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

04.04.1990

 

 

3402

Kadastro Kanunu

21.06.1987

 

 

3213

Maden Kanunu

04.06.1985

 

 

3194

İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Karşılaştırma Cetveli

03.05.1985

 

 

3194

İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

03.05.1985

 

 

3194

İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe

03.05.1985

 

 

3194

İmar Kanunu

03.05.1985

 

 

3091

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hk. Kanun

04.12.1984

 

 

3045

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hk. Kanun

26.09.1984

 

 

3004

Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09.05.1984

 

 

2981

İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanunun 1 Maddesinin Hk. Kanunu

24.02.1984

 

 

2960

Boğaziçi Kanunu

18.11.1983

 

 

2942

Kamulaştırma Kanunu

04.11.1983

 

 

2941

Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu

04.11.1983

 

 

2935

Olağanüstü Hal Kanunu

25.10.1983

 

 

2873

Milli Park Kanunu

09.08.1983

 

 

2872

2872 Sayılı Çevre Kanunu

09.08.1983

 

 

2863

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

21.07.1983

 

 

2589

Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hk. Kanun

23.06.1983

 

 

28113

Telsiz Kanunu

05.04.1983

 

 

2547

Yüksek Öğretim Kanunu

04.11.1981

 

 

2380

Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

22.02.1981

 

 

1402

Sıkı Yönetim Kanunu

13.03.1971

 

 

1164

Arsa Ofisi Kanunu

29.04.1969

 

 

1163

Kooperatif Kanunu

24.04.1969

 

 

775

Gecekondu Kanunu(Eski)

20.07.1966

 

 

775

Gecekondu Kanunu(Yeni)

20.07.1966

 

 

697

Ulaştırma Ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde Ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğini Dair Kanun

16.07.1965

 

 

657

Devlet Memurları Kanunu

14.07.1965

 

 

634

Kat Mülkiyet Kanunu

23.06.1965

 

 

7269

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

15.05.1959

 

 

7201

Tebligat Kanunu

11.02.1959

 

 

7126

Sivil Savunma Kanunu

09.06.1958

 

 

6831

Orman Kanunu

31.08.1956

 

 

6245

Harcırah Kanunu

10.02.1954

 

 

6235

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

27.01.1954

 

 

4483

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

08.06.1949

 

 

4759

İller Bankası Kanunu

13.06.1945

 

 

3634

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

07.06.1939

 

 

3458

Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun

17.06.1938

 

 

2644

Tapu Kanunu

22.12.1934

 

 

2510

İskan Kanunu

14.06.1934

 

 

1580

Belediye Kanunu

03.04.1930

 

 

442

Köy Kanunu

18.03.1924

 

 

26482

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

01.01.1900

 

 

2007/3

2007/3 SAYILI GENELGE / KONU: DENETİM VE İZLEME-KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

01.01.1900

 

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

01.01.1900

 

 

 

 

 

 

 

 

5393

BELEDİYE KANUNU

03.07.2005

 

 

 

5403

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

03.07.2005